Plexus Care

Plexus Care

Er wordt gewerkt vanuit de visie dat de kracht van een organisatie schuilt in het vermogen tot groei van haar medewerkers. Vanuit de overtuiging dat professionalisering en deskundigheidsbevordering van zorgverleners bijdraagt aan een betere kwaliteit van zorg, toegenomen patiëntveiligheid en hogere klant- en medewerkerstevredenheid biedt Plexus Care haar diensten aan op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

Plexus Care staat garant voor transparantie, integriteit en deskundigheid. Op basis van brede expertise binnen de profit en non-profit sector aangevuld met didactische onderwijsvaardigheden, praktijkervaring in de gezondheidszorg en wetenschappelijke kennis wordt een scherpe blik op actuele ontwikkelingen in de zorg gecombineerd met relevante wetenschappelijke inzichten.

Plexus Care is een management, training & adviesbureau gericht op de zorgsector.